Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CBDC – Rozliczenia międzybankowe

Tym razem formie video na YouTube, jak można zrobić rozlicznie międzybankowe przy pomocy blockchina.
Jak może wyglądać CBDC.